Update projecten (december ’22)

In het beleidsplan 2023-2026 ‘Gezond oud in Voorne aan Zee’ hebben wij 2 hoofdlijnen geformuleerd waaronder de projecten van het Programma Ouderen Voorne vallen. Deze hoofdlijnen zijn: ‘Langer thuis’ en ‘Positieve gezondheid’. In het beleidsplan vindt u een uitgebreide toelichting…

More Details
Ouderenparticipatie

Een programma Ouderen Voorne kan niet zonder participatie van ouderen. In de afgelopen jaren zijn ouderen wel incidenteel bij onderdelen van het programma betrokken, maar is er nog geen structurele manier gevonden om samen op te trekken.  We hebben GENERO,…

More Details