Doorontwikkeling Regionaal Coördinatiepunt ZHE

Sinds maart 2022 is het Regionaal Coördinatiepunt ZHE actief om de bemiddeling naar tijdelijke verblijfplaatsen te coördineren en er zijn grote ambities tot verdere ontwikkeling.

Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet en er is veelal succesvol bemiddeld. Lees hier de update over het Regionaal Coördinatiepunt.

Meerdere vormen bemiddeling en slimme organisatie

Het Regionaal Coördinatiepunt is sinds 2022 veelvuldig ingezet voor bemiddeling naar eerstelijnsverblijfplaatsen (ELV). Nu de basis staat, zijn er grote ambities om het coördinatiepunt, naast bemiddeling naar eerstelijnsverblijven, te gebruiken voor meerdere vormen van bemiddeling en een slimmere organisatie hiervan. Denk aan het centraal en onafhankelijk bemiddelen voor crisiszorg, geriatrische revalidatiezorg, logeerzorg, thuiszorg en reguliere plaatsingen in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Doel is ook doorverwijzingen naar het sociaal domein op te nemen in het centrale coördinatiepunt. Dat vraagt per onderdeel waarop wordt uitgebreid tijd en begeleiding.

Projectleiding aangetrokken

Om die reden is er voor de doorontwikkeling van het Regionaal Coördinatiepunt ZHE m.i.v. oktober 2022 projectleiding aangetrokken. Nathalie Groenveld begeleidt de doorontwikkeling van het coördinatiepunt vanuit BMC als senior adviseur en zij wordt daarbij ondersteund door Roos Akkermans als junior adviseur.