Regionaal Coördinatiepunt

De eerste fase van dit project is succesvol afgerond: sinds maart 2022 hebben we een Regionaal Coördinatiepunt ZHE (Zuid-Hollandse Eilanden). Dit coördinatiepunt regelt voor huisartsen de doorverwijzing voor tijdelijk verblijf voor patiënten met een acuut zorgprobleem.

De medewerkers van het coördinatiepunt hebben een actueel inzicht in de beschikbare bedden in de regio (Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee). Ze functioneren als triagepunt naar passend en geschikt kortdurend verblijf van patiënten bij de VVT-organisaties.

Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE is bereikbaar via:
– De website.
– Tel. 0187 – 895 800 (ma.-vr. 9.00-17.00u).

Fase 2: doorontwikkeling

Bij de start van het Regionaal Coördinatiepunt hebben we al aangegeven dat we uiteindelijk willen doorgroeien naar een breed en centraal aanmeldpunt voor zorg en ondersteuning in de regio. Tijdens de 2e fase gaan we dan ook voor een verdere uitbreiding met meerdere vormen van zorg en ondersteuning.

In de toekomst bemiddelt het Regionaal Coördinatiepunt ZHE voor:
– Opnames tijdelijk verblijf (ELV en GRZ)
– Crisisplaatsingen (WLZ)
– Covid opnames
– Thuiszorg aanvragen
– Logeeropvang (respijtzorg)
– Reguliere opnames WLZ
– Centrale toegang Sociaal Domein (zoals Welzijn op Recept)

Pilot: centrale toegang thuiszorg Brielle

Tijdens dit pilotproject creëren we een centrale toegang tot de thuiszorg in Brielle met inzicht in de beschikbare capaciteit van de thuiszorgorganisaties. Op de langere termijn is het de bedoeling dat we deze centrale toegang koppelen aan het Regionaal Coördinatiepunt ZHE voor de regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.