Expertiseteam ouderen

We willen preventieve zorg en ondersteuning bieden in de thuissituatie van ouderen om zo een mogelijke crisis te voorkomen. Dit doen we door de inzet, consultatie en kennisverspreiding van een multidisciplinair Expertiseteam ouderen. Dit team realiseert preventief ondersteuning en zorg in de thuissituatie van ouderen (met een psycho-geriatrische aandoening).

Om dit doel te bereiken is een verbinding nodig tussen de verschillende domeinen, zoals het sociaal en het medisch domein. Alleen op die manier kunnen we een brede en integrale aanpak van ondersteuning van kwetsbare ouderen in Voorne aan Zee realiseren. Hierbij hoort een goed aanbod van ondersteunende diensten op het gebied van o.a. welzijn, dagbesteding, mantelzorgondersteuning en voldoende capaciteit van casemanagement dementie en specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijn, maar ook het bevorderen van een dementievriendelijke samenleving in Voorne aan Zee.

Fase 2

Tijdens de eerste fase hebben we een businesscase en projectplan samengesteld. In de tweede fase richten we eerst het werkproces voor het expertiseteam in en sluiten we aan bij de bestaande ICT-toepassingen. Vervolgens starten we de pilot en gaan we het team in de praktijk inzetten om te kijken of het inderdaad een toegevoegde waarde heeft. Dit doen we samen met huisartspraktijken in Voorne aan Zee..