Welzijn Huisbezoek

Ouderen komen relatief vaak pas laat in beeld van het welzijn- en zorgsysteem. Hierdoor zijn ouderen onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn. Om ouderen beter te informeren over het aanbod op de domeinen welzijn, wonen en zorg en tegelijkertijd ook (verwachte) knelpunten te signaleren, organiseren we proactieve en preventieve huisbezoeken door vrijwilligers. Bij de huisbezoeken maken we gebruik van een welzijnsscan in de vorm van een vragenlijst.

Fase 2: verbeteren en verbreden

Tijdens de 1e fase hebben we al huisbezoeken georganiseerd bij de 75+ inwoners van de (toenmalige) gemeente Westvoorne. Dit is succesvol verlopen en we hebben de informatie uit de welzijnsscans gedeeld met de verschillende samenwerkingspartners en huisartsen. Verder bleek wel dat invoer van de gegevens nog verbeterd kan worden. Hier gaan we in de 2e fase mee aan de slag. Ook passen we de vragenlijst aan op basis van het model Positieve Gezondheid en verbeteren we de evaluatie en resultaatmeting. Ook besteden we gericht aandacht aan de opvolging van de resultaten in huisartspraktijken.

De nieuwe werkwijze gaan we later ook toepassen in (voormalige) gemeente Brielle én introduceren in (voormalige) gemeente Hellevoetsluis.