Integraal netwerk

We gaan ervoor zorgen dat ouderen een integraal netwerk om zich heen hebben waarin medewerkers van zorg en welzijn elkaar weten te vinden, waar de rollen en taakverdeling bekend zijn en ook de regierol is ingevuld.

Betrokkenen weten elkaar niet altijd even goed weten te vinden. Ze zijn ook niet altijd op de hoogte van de bestaande regelingen en voorzieningen. Dit leidt onnodig tot tijdverlies, onbegrip, dubbelwerk en het niet altijd tijdig kunnen inzetten en doorzetten van hulpvragen.

Met een integraal netwerk zorgen we voor een sterkere samenwerking tussen welzijn, medisch en Wmo. Dat blijkt ook uit het project uit de 1e fase. Dit laat zien dat een goede samenwerking tussen huisartsen en onafhankelijke cliëntondersteuners leidt tot een snellere, betere organisatie van zorg en ondersteuning bij complexe situaties. Ook zorgt deze aanpak onderling voor meer begrip en vertrouwen.

Fase 2: uitbreiden samenwerking

In de 2e fase gaan we de samenwerking tussen praktijkondersteuners en onafhankelijke cliëntondersteuners verder uitbreiden. Daarnaast ontwikkelen we een gezamenlijk format voor informatie uitvraag aan cliënten op basis van het model Positieve Gezondheid en we breiden de werkwijze uit naar alle huisartspraktijken in Voorne aan Zee.