SO in de eerstelijn

Regionale samenwerking toegang SO voor de eerste lijn

Dankzij deze samenwerking is de expertise van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO ofwel verpleeghuisarts) beschikbaar voor de huisarts. Zo kunnen inwoners verantwoord langer thuis blijven wonen en kan in sommige gevallen een opname in het ziekenhuis voorkomen of uitgesteld worden.

Rondom de toegang van de SO voor de huisarts lopen in de verschillende gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee diverse projecten en initiatieven. We bekijken op welke manier uitwisseling tussen de verschillende projecten en initiatieven zinvol is.

Inmiddels werken alle huisartsen in de verschillende gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee samen met een SO. De bereikbaarheid van de SO’s in de regio is in kaart gebracht in de infokaart. De mate van contact verschilt per praktijk afhankelijk van de behoefte van de huisarts.

Daarnaast is er nauw contact tussen huisartsen, SO’s en geriaters van de ziekenhuizen. De maandelijkse casuïstiek tafel is een goed voorbeeld van onderlinge uitwisseling van kennis en consultatie.