SO in de eerstelijn

In Voorne aan Zee zien we een belangrijke rol weggelegd voor een specialist ouderengeneeskunde (SO) die de eerstelijn kan ondersteunen en versterken. Om dit in de praktijk te toetsen hebben we in de eerste fase twee pilots uitgevoerd. Het uiteindelijke doel van het inzetten van SO’s is om bij te dragen aan de mogelijkheid om verantwoord langer thuis te blijven wonen en een opname in ziekenhuis of VVT-organisatie te voorkomen of uit te stellen.

 

Fase 2

De pilots waren succesvol en dus stellen we nu in de 2e fase een plan op voor een bredere, gefaseerde uitrol van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn in de regio.

 

Dit pakken we in 4 stappen aan:

– We brengen eerst het beschikbare (regionale) aanbod aan SO-dienstverlening in kaart.

– We organiseren het gesprek met SO’s en hun organisaties om samen een passende dienstverlening te organiseren.

– We organiseren de bereikbaarheid (bij voorkeur via centrale toegang).

– We ontwikkelen een regionaal samenwerkingsmodel SO in de eerstelijn.

 

Infokaart

Inmiddels (december 2022) hebben we een infokaart ontwikkeld met de bereikbaarheid van alle specialisten ouderengeneeskunde in de regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Daarnaast is gestart met een eerste overleg tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over de toegevoegde waarde die een SO kan hebben voor de eerste lijn. Over deze bijeenkomst is ook een artikel verschenen.