Organisatie

Het programma Ouderen Voorne kent een structuur met een stuurgroep, dagelijks bestuur en een programmamanager…

De stuurgroep

is verantwoordelijk voor het aansturen en waar nodig uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen met het programma ouderen Voorne te doorlopen en te realiseren.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Wiebe Jan Stuursma – Catharina thuis op Voorne;
 • Ellen Hoogervorst – CuraMare;
 • Arjo Hoogwerf – Careyn;
 • Dominiek Rutters – Cohaesie;
 • Gaby Jense – SBO;
 • Han Gloudemans & Vrony de Wolff – Zorggroep Haringvliet;
 • Janneke Postma & Kelly van de Laar – gemeente Voorne aan Zee;
 • Marijke van Gulik, Tijs van Hoek – CZ.
Het dagelijks bestuur (DB)

komt regelmatig bijeen en vormt het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager. De besluiten over het programma worden genomen in de stuurgroep. Het dagelijks bestuur heeft als doel om kleinere afstemmingszaken op te lossen, en is beleidsvoorbereidend voor de stuurgroep in samenspraak met de programmamanager.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Wiebe Jan Stuursma – Catharina thuis op Voorne (voorzitter);
 • Ellen Hoogervors -, CuraMare;
 • Kelly van de Laar –  gemeente Brielle;
 • Dominiek Rutters – Cohaesie;
 • Gaby Jense – SBO;
 • Arjo Hoogwerf – Careyn.
De programmamanager

maakt formeel geen onderdeel uit van het DB of de stuurgroep. Deze manager stuurt het programma ouderen Voorne aan en is de drijvende kracht achter het programma.

De programmamanager is verantwoordelijk voor:
• Het vertalen van de doelstellingen en acties van de stuurgroep naar operationeel niveau (werkzaamheden) en het signaleren van eventuele problematiek van operationeel niveau naar de stuurgroep.
• Overzien van de themalijnen en de projecten.
• Het verbinden van de verschillende elementen, organisaties van aanbieders, inwoners , etc.
• Het verzorgen van communicatie over het programma.