Samen enthousiast en succesvol van start

Marieke van Werkhoven, Programmamanager Ouderenzorg Voorne (update: tot 1 januari 2022): “Ik ben hier in 2019 met heel veel enthousiasme van start gegaan. Ik zag meteen vanaf het eerste moment dat alle partijen er flink de schouders onder wilden zetten. De noodzaak om samen werk te maken van een toekomstbestendige ouderenzorg werd  – én wordt nog steeds – echt gevoeld bij de gemeenten, zorgaanbieders, huisartspraktijken en andere betrokken. De eerste fase is nu – najaar 2021 – bijna afgerond en al met al is het programma al heel succesvol.”

“De gemeenten, zorgaanbieders en huisartspraktijken op Voorne hebben al in 2018 tegen elkaar gezegd: we moeten serieus naar onze ouderenzorg kijken en op zoek gaan naar slimme oplossingen om het anders te organiseren. De reden hiervoor is dat mensen steeds ouder worden, ouderen steeds langer thuis blijven wonen én er steeds minder professionals zijn die daar de benodigde zorg kunnen bieden. Uit dit voornemen, om de uitdagingen samen aan te pakken, is Programma Ouderenzorg Voorne gerold met vijf concrete projecten voor in de eerste fase.”

Zorg anders organiseren

“Als je kijkt naar hoe de gezondheidszorg van oudsher is georganiseerd, dan is dat niet houdbaar voor de toekomst. Er is simpelweg niet genoeg zorgpersoneel en de mensen die zorg nodig hebben, worden steeds ouder. Dit maakt onze uitdaging de komende jaren ook alleen maar urgenter. Wat we doen is heel relevant en zinvol voor Voorne. En bij alles wat we doen ligt de focus op ouderen die met goede zorg en ondersteuning op een goede manier thuis blijven wonen. Dit gaat verder dan dat we ons alleen richten op de gezondheidszorg. Ook het welzijn van ouderen vormt een belangrijke component van onze inzet. De partijen achter Programma Ouderenzorg Voorne staan daar niet alleen in. Het vraagt iets van onze samenleving als geheel. We moeten met elkaar kijken hoe we het nu én voor de toekomst gaan organiseren.”

Als een olievlek uitbreiden

“De oplossingen en projecten die we in de eerste fase aanpakken zijn nog maar druppels op de gloeiende plaat. Maar ze vormen wel een goede basis waar we verder op kunnen gaan bouwen. We zijn heel bewust op kleinere schaal, lokaal of alleen in een kern, begonnen. Als een initiatief of oplossing daar succesvol is, kunnen we het vervolgens als een olievlek laten uitbreiden. Hiermee blijven de projecten binnen het programma heel behapbaar en overzichtelijk voor iedereen.”

Op naar de volgende fase

“Het is heel goed om het zo samen met elkaar te doen. Door Corona hebben we wel bijna een jaar vertraging opgelopen. Zonder deze kink in de kabel hadden we nu al veel meer resultaten kunnen boeken. Toch is het programma al met al erg succesvol, ook al ziet de buitenwereld daar nog niet alles van. In de tweede fase kunnen we veel meer gaan voortbouwen op de fundamenten die we hebben gelegd. Dan wordt het programma ook veel meer zichtbaar aan de buitenkant. Wordt vervolgd dus!”