Het programma

We doen het samen

Met het Programma Ouderen Voorne willen we als gemeente, huisartszorggroepen en zorg- en welzijnsaanbieders sámen zorgen voor een sterke, regionale en integrale aanpak. We kijken daarbij 'breed' naar de gezondheid van de ouderen in Voorne aan Zee. Dus niet alleen lichamelijke functies spelen een rol, maar ook het mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen in de maatschappij.

Ouderen in de regie

We vinden het belangrijk dat de oudere inwoners van Voorne aan Zee goed om kunnen gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Met onze gezamenlijke inspanning en samenwerking willen we ervoor zorgen dat zij daarbij ook zo veel mogelijk de eigen regie houden.

Het programma

Programma 2023-2026

Na de succesvolle 1e fase van het Programma (2019-2022) zijn we inmiddels gestart met de 2e fase. U leest hier meer over op deze site én in het beleidsplan Gezond Oud in Voorne aan Zee 2023-2026:

01.

GEZAMENLIJK

We stimuleren de samenwerking met en tussen alle organisaties en ‘werelden’ zoals huisartsen, gemeenten, welzijn, zorg, verpleeghuis en thuiszorg.

02.

REGIONAAL

We vinden elkaar actief (op bestuurlijk en uitvoerend niveau) en leren van elkaar over de organisatie- en gemeentelijke grenzen heen.

03.

INNOVATIEF

We werken aan nieuwe samenwerkingsvormen en we gaan voor praktische innovaties waar het gaat om processen en technieken.

04.

DUURZAAM

We redeneren vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief met de focus op de oudere inwoners van Voorne.

Thema's

Langer thuis

Het doel van ons programma is om kwetsbare ouderen te ondersteunen binnen de eigen leefomgeving waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. We zetten daarom in op het optimaliseren van die leefomgeving én we verbinden van bestaande (bewezen) initiatieven rondom langer thuis wonen.

Positieve gezondheid

We werken in Voorne aan Zee met het gemeenschappelijke model 'Positieve Gezondheid' dat is gericht op preventie en leefstijl. Met dit model maken we werk van een samenhangend aanbod van projecten en werkwijzen om de 'brede' gezondheid van ouderen te bevorderen.

Partners

De partners van dit programma maken zich samen sterk voor het geven van tijdige, passende en juiste zorg voor en ondersteuning aan de oudere inwoners van Voorne aan Zee.

73.238

inwoners

17.376

ouderen

24

% van de inwoners is 65+

Uitgelicht

We zijn druk bezig met onze projecten en gezamenlijke inspanningen. Natuurlijk lukt het niet om hier dagelijks verslag van te doen, maar geregeld lichten we er wel een activiteit, samenwerking, partner of actualiteit uit...

Enthousiaste opvolger gezocht
Enthousiaste opvolger gezocht

We zoeken een opvolger voor onze enthousiaste programmamanager. Marieke van Werkhoven gaat per 1 januari 2023 aan de...

Update projecten (december ’22)
Update projecten (december ’22)

In het beleidsplan 2023-2026 ‘Gezond oud in Voorne aan Zee’ hebben wij 2 hoofdlijnen geformuleerd waaronder de projecten...

Doorontwikkeling Regionaal Coördinatiepunt ZHE
Doorontwikkeling Regionaal Coördinatiepunt ZHE

Sinds maart 2022 is het Regionaal Coördinatiepunt ZHE actief om de bemiddeling naar tijdelijke verblijfplaatsen te coördineren en...

Vertrek programmamanager Marieke van Werkhoven
Vertrek programmamanager Marieke van Werkhoven

Met ingang van 1 januari 2023 gaat programmamanager Marieke van Werkhoven ons verlaten en gaat zij een nieuwe...

Ouderenparticipatie
Ouderenparticipatie

Een programma Ouderen Voorne kan niet zonder participatie van ouderen. In de afgelopen jaren zijn ouderen wel incidenteel...

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie over de ouderenzorg die onze partners bieden:

Voor meer informatie over synergie tussen huisartsen, eerstelijnszorg professionals en regionale partners:

Voor meer informatie over de betrokken gemeente:

Heeft u vragen over het programma of de projecten? Mailen dan naar:

info@ouderenzorg-voorne.nl