Het programma

We doen het samen

Met het Programma Ouderen Voorne willen wij de ouderenzorg integraal aanpakken op Voorne. Via een aantal concrete projecten geven we onze samenwerking vorm. Hierbij werken we als partners - de gemeenten, huisartszorggroepen en zorg- en welzijnsaanbieders - ook samen met en voor de oudere inwoners en hun mantelzorgers en de vrijwilligers van deze regio.

Aandacht voor de groeiende groep ouderen

De zorg voor oudere inwoners van Voorne is op dit moment van goede kwaliteit en goed georganiseerd. Het aantal ouderen op Voorne groeit echter gestaag door, de complexiteit van de zorgvraag neemt toe en ook de krapte op de arbeidsmarkt stijgt.

Natuurlijk willen we dat de steeds groter wordende groep ouderen ook in de toekomst tijdig kan rekenen op de juiste, passende zorg en ondersteuning. Om dat te realiseren moeten we goed inspelen op de ontwikkelingen en uitdagingen. Zo valt er daarin nog het nodige te verbeteren in de samenwerking tussen de verschillende aanbieders én tussen de schakels in de zorgketen. Met onze projecten geven we hier concreet handen en voeten aan.

Het programma

01.

GEZAMENLIJK

We stimuleren de samenwerking met en tussen alle organisaties en ‘werelden’ zoals huisartsen, gemeenten, welzijn, zorg, verpleeghuis en thuiszorg.

02.

REGIONAAL

We vinden elkaar actief (op bestuurlijk en uitvoerend niveau) en leren van elkaar over de organisatie- en gemeentelijke grenzen heen.

03.

INNOVATIEF

We werken aan nieuwe samenwerkingsvormen en we gaan voor praktische innovaties waar het gaat om processen en technieken.

04.

DUURZAAM

We redeneren vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief met de focus op de oudere inwoners van Voorne.

Thema's

Als het even thuis niet kan

• Kortdurende zorg verplaatsen naar de leefomgeving van de oudere.
• Onnodige (acute) ziekenhuisopnames voorkomen.
• Eenduidige, gemakkelijke toegang tot (en inrichting van) kortdurend (eerstelijns)verblijf.
• Vertrouwen creëren tussen professionals en informatie delen om ouderen op de juiste plek te krijgen.

Expertise en consultatie thuis

• De onderlinge vindbaarheid en bekendheid van elkaars aanbod vergroten.
• De samenwerking in het hele proces verbeteren, over de verschillende ‘lijnen’ heen.
• De focus verschuiven naar voorkomen van zorg en ‘kwetsbaar oud worden’.
• Crisissituaties voorkomen.

Preventie en versterken sociale leefomgeving

• Kwetsbare ouderen ondersteunen binnen de eigen leefomgeving om langer thuis wonen mogelijk te maken en opnames te voorkomen.
• De leefomgeving van ouderen optimaliseren om langer thuis blijven wonen mogelijk te maken.
• Het verbinden van bestaande (bewezen) initiatieven rondom langer thuis wonen.

3.849

ouderen in Brielle

8.386

in Hellevoetsluis

3.833

in Westvoorne

16.159

in totaal

Partners

De partners van dit programma maken zich samen sterk voor het geven van tijdige, passende en juiste zorg voor en ondersteuning aan de oude(re) inwoners van Voorne.

Verhalen uit de praktijk

Dit programma kan alleen succesvol zijn door de enthousiaste inzet van alle deelnemers en betrokkenen. We delen graag hun verhalen...

Het is leuk én leerzaam om bij ouderen langs te gaan
Het is leuk én leerzaam om bij ouderen langs te gaan

Patricia Hopster is als vrijwilliger betrokken bij het pilotproject Signalerend Huisbezoek. De bezoekjes die zij en de andere...

Samen enthousiast en succesvol van start
Samen enthousiast en succesvol van start

Marieke van Werkhoven, Programmamanager Ouderenzorg Voorne: “Ik ben hier in 2019 met heel veel enthousiasme van start gegaan....

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie over de ouderenzorg die onze partners bieden, kunt u terecht op de websites:

Voor meer informatie over synergie tussen huisartsen, eerstelijnszorg professionals en regionale partners:

Voor meer informatie over de betrokken gemeenten op Voorne:

Heeft u specifieke vragen over het programma of de projecten? Dan kunt u mailen naar:

info@ouderenzorg-voorne.nl