Het programma

We doen het samen

Met het Programma Ouderen Voorne maken we als gemeente, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners, sámen werk van vitaal ouder worden in Voorne aan Zee. Zo zorgen we met elkaar voor de juiste ondersteuning en zorg voor ouderen nu en in de toekomst.

We richten ons op “Langer Thuis” en “Positieve Gezondheid”. Zodat inwoners, mantelzorgers en professionals zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden in een veranderende samenleving.

Het programma

Wat we doen in 2024

In het programma werken we samen aan verschillende projecten. Een toelichting op deze projecten lichten we verderop toe. Waar de focus op ligt in 2024 dat staat in het jaarplan.

01.

VERANDERENDE SAMENLEVING

De zorg staat de komende jaren voor een grote uitdaging. We worden allemaal steeds ouder, we hebben meer zorg nodig, maar er zijn niet meer zorgmedewerkers beschikbaar.

02.

SAMEN ANDERS DOEN

We stimuleren de samenwerking met en tussen alle ‘werelden’ zoals huisartsen, gemeenten, welzijn, zorg, verpleeghuis en thuiszorg.

03.

HOE DAN?

De huidige tijd vraagt om de dingen anders te doen. We zoeken samen naar nieuw soort oplossingen.

Thema's

Langer thuis

Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan veilig en comfortabel door de omgeving anders in te richten. Daar zijn allerlei innovatieve oplossingen voor. Samen ontdekken we de mogelijkheden.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid gaat niet alleen om het wel of niet ziek zijn. Gezond ben je wanneer je met je lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om kunt gaan. Gezondheid dus niet alleen van de zorg, maar van ons allemaal.

Projecten

Partners

De partners van dit programma maken zich samen sterk voor het geven van tijdige, passende en juiste zorg voor en ondersteuning aan de oudere inwoners van Voorne aan Zee.

73.238

inwoners

17.376

ouderen

24

% van de inwoners is 65+

Organisatie

Programmamanager Marlène Balvert
Programmamanager Marlène Balvert

Marlène Balvert is, sinds juli 2023, programmamanager bij het Programma Ouderen op Voorne. “In mijn werk stuur ik...

Organisatie
Organisatie

Het programma Ouderen Voorne kent een structuur met een stuurgroep, dagelijks bestuur en een programmamanager… De stuurgroep is...

Beleidsplan 2023-2026
Beleidsplan 2023-2026

Na de succesvolle 1e fase van het Programma (2019-2022) zijn we inmiddels gestart met de 2e fase. Hier...

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie over de ouderenzorg die onze partners bieden:

Voor meer informatie over synergie tussen huisartsen, eerstelijnszorg professionals en regionale partners:

Voor meer informatie over de betrokken gemeente:

Heeft u vragen over het programma of de projecten? Mailen dan naar:

info@ouderenzorg-voorne.nl